varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Modern arbetslivsorientering

MOA, modern arbetslivsorientering, är Varbergs modell för att öka och stärka elevers valkompetens, samverka skola- arbetsliv och arbeta med värdeskapande lärande. Med likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet byggs en unik ram för ett arbete som börjar i förskoleklass, löper som röd tråd genom grundskolan och vidare in i gymnasiet.

MOA

Varbergs kommunala skolor arbetar sedan 2014 systematisk med MOA. Genom att organisera för värdeskapande lärande, valkompetens, skola- arbetsliv i undervisningen bildas en framgångsrik fyrklöver för elevers entreprenöriella lärande i kontexten samverkan skola och omvärld.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seikon

Självservice & blanketter