varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Modern arbetslivsorientering

MOA, modern arbetslivsorientering, är Varbergs modell för att öka och stärka elevers valkompetens, samverka skola- arbetsliv och arbeta med värdeskapande lärande. Med likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet byggs en unik ram för ett arbete som börjar i förskoleklass, löper som röd tråd genom grundskolan och vidare in i gymnasiet.

MOA

Varbergs kommunala skolor arbetar sedan 2014 systematisk med MOA. Genom att organisera för värdeskapande lärande, valkompetens, skola- arbetsliv i undervisningen bildas en framgångsrik fyrklöver för elevers entreprenöriella lärande i kontexten samverkan skola och omvärld.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seikon

Självservice & blanketter