Sök

Modern arbetslivsorientering

MOA, modern arbetslivsorientering, är Varbergs modell för att öka och stärka elevers valkompetens, samverka skola- arbetsliv och arbeta med värdeskapande lärande. Med likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet byggs en unik ram för ett arbete som börjar i förskoleklass, löper som röd tråd genom grundskolan och vidare in i gymnasiet.

Varbergs kommunala skolor arbetar sedan 2014 systematisk med MOA. Genom att organisera för värdeskapande lärande, valkompetens, skola- arbetsliv i undervisningen bildas en framgångsrik fyrklöver för elevers entreprenöriella lärande i kontexten samverkan skola och omvärld.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.seikon

Självservice & blanketter