varningsikon

2020-04-01

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Valkompetens

Valkompetens syftar till att utveckla elevernas kunskap om sig själva i förhållande till sin omgivning. Förmåga att sortera information samt fatta och hantera beslut i en föränderlig värld.

Valkompetens kan stärkas i ett tidsnära perspektiv eller i ett längre livslångt perspektivoch utgår från tre ledord: inblick, utblick och överblick. SYV:s första möte med eleverna i grundskolan sker i årskurs 6 och tar avstamp i deras drömmar om framtiden.

I åk 8 och 9 är SYV en resurs för elevers lärande, upplevelser och stärkta valkompetens i samband med såväl MOA-mässan och PRAO, som SKAL och Värdeskapande aktiviteter. Samtliga delar i MOA ska ge stöd för de individuella samtalen i åk 8 och åk 9 inför gymnasievalet i åk 9.

Att utveckla elevers valkompetens är hela skolans ansvar, ska genomsyra undervisningen och de individuella samtalen.

Läs gärna mer om hela skolans ansvar och att utveckla elevers valkompetens i Skolverkets allmänna råd Att arbeta med studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö och Helle Lagerborg

Skola- arbetslivsutvecklare

ikon

Självservice & blanketter