varningsikon

2020-04-07

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

MOA, modern arbetslivsorientering

MOA, modern arbetslivsorientering, är Varbergs modell för att öka och stärka elevers valkompetens, samverka skola- arbetsliv och arbeta med värdeskapande lärande. Med likvärdighet, långsiktighet och hållbarhet byggs en unik ram för ett arbete som börjar i förskoleklass, löper som röd tråd genom grundskolan och vidare in i gymnasiet.

Varbergs kommunala skolor arbetar sedan 2014 systematisk med MOA. Genom att organisera för modern arbetslivsorientering som hela skolans ansvar bildas en framgångsrik helhet för elevers samverkan skola och omvärld och stärkta valkompetens.

ikon

Kontakta oss

Viktoria Struxsjö och Helle Lagerborg

Skola- arbetslivsutvecklare

ikon

Självservice & blanketter