varningsikon

2020-04-01

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Matematikutveckling

Från och med hösten 2017 har förskole- och grundskoleförvaltningen riktade insatser för matematikutveckling i de kommunala grundskolorna. En övergripande helhet med systematik när det gäller förväntningar, strukturer och uppföljning inom matematik och dess progression är en prioriterad och långsiktig satsning.

Ämnet matematik har, liksom i andra ämnen, relativt hög måluppfyllelse i Varbergs kommunala grundskolor. Däremot skiljer sig ämnet från övriga då det gäller andelen elever som når de högre kvalitéerna och därmed högre kunskapskrav. Efter uppföljning med analys som visar att elever i senare år brister i taluppfattning initieras ett långsiktigt arbete. Gemensam målbild, riktad kompetensutveckling och tidiga insatser är delar för bättre grundkunskaper i matematik. Under kommande tre år ska bland annat kompetensutveckling med fokus på tre områden: taluppfattning, begreppsförståelse och programmering.

Taluppfattningens betydelse

Taluppfattningens betydelse riktar sig till undervisande lärare i åk F-3. Under läsåren 2015-2017 har ett systematiskt arbete skett på några skolor med fokus på förskoleklass och övergången åk 1 med utgångspunkt i materialet Tänka, förstå och resonera. Erfarenheterna från arbetet som genomförts i skolorna ligger till grund för innehåll i pågående satsning och ett fördjupat samarbete med NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning. Läsåret 2019/2020 startar MASIV, Matematiksatsningen i Varberg, med alla elever och lärare i årskurs 1. MASIV är riktad mot åk 1, vilket betyder att nästa års ”ettor” startar upp, och år för år ökar således antalet elever som genomgått satsningen. Tillsammans med NCM ska ett utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelsen i matematik genom att stärka undervisningsstrukturen i matematikämnet drivas. Vidare ska lärares ämneskompetens öka och ge en högre effekt för elevers lärande. MASIV fokuserar på områdena taluppfattning och begreppsförståelse.

Handlingsplan för att öka likvärdigheten

I Varberg har en handlingsplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i matematik upprättats för att öka likvärdigheten när det gäller matematikundervisning och analys. Planen ska verka som en målbild om vad vi anser är god matematikundervisning i Varbergs kommun.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter