Sök

IT-utbildningar för pedagoger i Varbergs kommun VT-18

Under våren erbjuder vi följande IT-relaterade utbildningar för pedagoger i Varbergs kommun. Du anmäler dig här nedan, observera att anmälan är bindande.

MAC grundkurs

För dig som är ny på Mac eller känner att du vill lära dig mer om de grundläggande funktionerna i din Mac-dator.

iPad grundkurs

För dig som är ny på iPad eller känner att du vill lära dig mer om de grundläggande funktionerna på din iPad.

Office 365 - på MAC

För dig som vill lära mer om de grundläggande funktionerna i Office 365. Vi fokuserar på kalender, OneDrive och att arbeta med delade dokument.

Office 365 - på iPad

För dig som vill lära dig mer om att använda Office 365 på iPad. Vi fokuserar på apparna Word och OneDrive.

Den 12/4, 16.10-18.00, sal 1:117 på PS.

Anmäl dig här

Appar som stödjer och underlättar lärandet

Vi titta på appar som underlättar inlärning för elever i läs- och skrivsvårigheter.

Bilder på iPad

Vi tar bilder, redigerar bilderna, skapar collage och bildspel. Riktar sig mot förskolan och grundskolans tidigare år.

Den 19/4, 16.10-18.00, sal 1:117 på PS.

Anmäl dig här

iMovie på iPad

För dig som är pedagog i förskola/grundskola och vill lära dig redigera film i iMovie på iPad.

Den 26/4, 16.10-18.00, sal 1:117 på PS.

Anmäl dig här

Programmering för pedagoger i förskolan

Utifrån förändringar i kursplanerna tittar vi på möjligheter och utmaningar med att föra in programmering i undervisningen. Det blir hands on med BlueBot, appar och Lego Wedo. Riktar sig framförallt mot pedagoger i förskolan.

Den 5/4 16.10-18.00, Fävren i Stadhus C

Kursen är fullbokad.

Programmering för pedagoger åk 1-6

Utifrån förändringar i kursplanerna tittar vi på möjligheter och utmaningar med att föra in programmering i undervisningen. Det blir hands on med BlueBot, appar och Lego Wedo. Riktar sig framförallt mot pedagoger i åk 1-6.

Programmering för tekniklärare åk 7-9, grund

Utifrån förändringar i styrdokumenten i teknikämnet utforskar vi möjligheterna med Micro:bit och Inventorskit för att styra egna konstruktioner med hjälp av programmering. Denna utbildning omfattar två tillfällen; grund och fortsättning. Första tillfället blir introduktion till Micro:bit och vid andra tillfället blir fokus på Inventorskit. Tekniklärare i grundskolans har förtur till denna utbildning, i mån av plats är även övriga lärare välkomna. Två tillfällen att välja på med samma innehåll.

Programmering för tekniklärare åk 7-9, fortsättning

Utbildning som följer på Programmering för tekniklärare grundskolans senare, grund. Se beskrivning ovan. Två tillfällen att välja på med samma innehåll.

Den 12/4, 16.10-18.00, Fävren i Stadshus C.

Anmäl dig här

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter