Sök

Skola24

Skola24 är ett webbaserat system för att hantera närvaro och den individuella utvecklingsplanen i obligatorisk grundskola. Vårdnadshavare kan via webben ta del av aktuell närvaro samt den framåtsyftande plan som upprättas vid utvecklingssamtalet. Skola24 används av alla kommunala grundskolor i Varbergs kommun.

Att komma åt Skola24

Du kan antingen logga in på Skola24 via webben på https://varberg.skola24.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller via Skola24 Mobilapp.

Inloggningsuppgifter

 • Undervisande lärare kontaktar skolans Skola24 administratör som skickar ett e-postmeddelande med aktiveringskod. Läraren kan sedan välja sina inloggningsuppgifter.
 • Övrig personal kontaktar skolans Skola24 administratör som skapar ett konto i Skola24 och sedan skickar ett e-postmeddelande med aktiveringskod.
 • Vårdnadshavare får en aktiveringskod till Skola24 från barnets skola, antingen som ett e-postmeddelande eller i pappersform. För att ett sådant e-postmeddelande ska kunna skickas måste skolan ha vårdnadshavarens korrekta e-postadress. Vårdnadshavare kan sedan välja sina inloggningsuppgifter.
 • Vårdnadshavare till Skola24 kan läsas in via en importfil från Procapita. Kontakta systemansvarig för Procapita för detta.

Glömt inloggningsuppifter

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kan du på https://varberg.skola24.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster välja ”Jag har glömt mina användaruppgifter”. Ett e-postmeddelande skickas till den e-postadress som finns i Skola24 med instruktioner om hur du återställer dina inloggningsuppgifter.

Lärare i Skola24

Lärare administrerar elevers frånvaro samt individuella utvecklingsplaner i Skola24.

Information om vilka frånvaromeddelanden som är skickade och om vårdnadshavare har bekräftat dessa kan du finna i Skola24 via "Administration>Elevinformation".

Vårdnadshavare i Skola24

Genom föräldrarollen i Skola24 kan vårdnadshavare:

 • Ta del av schema för sitt/sina barns lektioner.
 • Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.
 • Få ut en grafisk översikt kopplad till elevens frånvaro.
 • Ta del av omdöme.
 • Få ut en klass-lista.
 • Använda Skola24 MobilApp för att bl.a. ta del av schema samt göra frånvaroanmälningar.

Frånvaroanmälan för elev

Vårdnadshavare frånvaroanmäler sitt barn på något av följande sätt

 • telefonsvar 0515-43610
 • via https://varberg.skola24.se (kräver Skola24-konto)
 • i Skola24 MobilApp (kräver Skola24-konto)

Utskick till vårdnadshavare

Ett frånvaromeddelande skickas ut till vårdnadshavare efter elevens första rapporterade lektion med frånvaro förutsatt att:

 • frånvaroanledningen är satt som ”Ogiltig frånvaro”
 • läraren valt att inte ange någon frånvaroanledning
 • vårdnadshavare anmält frånvaro via telefon (telefonsvar eller app).

När frånvaromeddelandet kommer till vårdnadshavaren är alltså beroende av vid vilken tidpunkt läraren rapporterar en lektion.

Meddelandet skickas i första hand ut som SMS, om mobilnummer inte finns i Skola24 skickas meddelandet ut som e-post.

(”Sen ankomst” genererar inte frånvaromeddelande till vårdnadshavare)

Exempel på hur ett frånvaromeddelande via SMS kan se ut (i detta fall har föräldern frånvaroanmält eleven via telefonsvar på morgonen). För att få mer utförlig information om frånvaron och för att bekräfta den kan vårdnadshavare logga in i Skola24. 

meddelande till vårdnadshavare från Skola24

Hjälp och support

Kontakta skolans Skola24 administratör. Manualer och tips-dokument:http://www.novasoftware.se/Support/Manualer-tipsdokument/Skola24. När du väl loggat in i Skola24 hittar du mer hjälp under Hjälp & dokumentation.

MOA
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter