varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Porten

Porten är en samarbetsplattform som lanserades i samband med starten av 1:1 2011. Den är tänkt att användas på datorer.

Porten

Allt eftersom eleverna har gått över till iPads som personligt digitalt verktyg har Porten minskat i betydelse som kommunikationsyta mellan lärare och elev och ersatts av Showbie.

Porten används nu framförallt för kommunikation mellan personalen.

Hjälp och support

Användarhandledning till Porten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Om du inte har tillgång till rätt skola i Porten kontaktar du kommunens kundservice på tel. 0340-88686 så hjälper de till.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter