varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Personalingången

Via Varbergs kommun chefs- och medarbetarportal – ”Personalingången” får du som medarbetare och chef en enkel åtkomst till alla personalsystem, information och dokument inom området personal.

Du som är medarbetare

I Personalingången kan du som är medarbetare bland annat se din lönespecifikation, rapportera ledigheter, övertid, turbyten, flextid och resor. Du kan lägga in din kompetens i form av kurser och språkkunskaper och du kan anmäla tillbud och arbetsskador. Du som lägger egna scheman, kommer enkelt åt Time Care Planering och du som är timavlönad eller är fast anställd poolpersonal, kommer enkelt åt Time Care Pool. Förutom dessa funktioner, kommer du enkelt åt dokument och externa länkar som du behöver inom området Personal.

För att komma åt samtliga personalsystem i ”Personalingången” loggar du in en gång. Efter inloggning möts du av en startsida med nyheter, information och snabblänkar till olika funktioner. På startsidan kan du även se uppgifter om dina kommande ledigheter, ditt flextidssaldo och dina anställningsuppgifter.

Du som är chef

Du som är chef kommer enkelt åt funktioner som bland annat beslut om ledigheter, övertid, turbyten och vikariebokningar. Du godkänner dina medarbetares kompetens, arbetsskador och tillbud. Här lägger du in nya löner vid årets löneöversyn och kan göra dina rehabiliteringsutredningar . Du kommer enkelt år dokument och externa länkar som du behöver inom området personal.

Du som är administratör

Du som är administratör når våra personalsystemet via "administratörsdelen" i Personalingången.

Komma in i Personalingången

Personalingången når du via Vinden, Varbergs kommuns intranät. Läs mer om det i kommunens interna handboklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälp och support

Har du frågor, synpunkter eller behöver hjälp med Personalingången, kontakta systemförvaltarna som står längst ner på startsidan i Personalingången.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter