Sök

Novaschem

Novaschem är det schemaläggningsprogram som används på grundskolorna och på gymnasieskolan i Varbergs kommun. Schemaläggning görs lokalt på skolorna av rektor eller av rektor utsedd person.

Så här kommer du åt Novaschem

Då Novaschem kräver operativsystemet Windows rekommenderar vi att schemaläggning görs på en PC (managerad av kommunens IT-avdelning). Schemaläggare kontaktar Kundservice (0340-88686) för att få programvara installerad.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter