Sök

Lightspeed

Lightspeed är en manageringslösning för iPads. Enheter som är managerade i Lightspeed kan styras vad gäller funktioner och innehåll.

På varje skola finns det minst en Lightspeed-ansvarig administratör. Från och med ht. 2016 manageras alla nya iPads (elev och personal) via Lightspeed.

Om du har frågor kring Lightspeed vänder du dig till skolans Lightspeed-administratör.

ikon

Kontakta oss

Team IT- och lärande

IT-pedagoger och systemansvariga 

skolsystemsupport@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter