Sök

Användarkonto (AD konto)

Med hjälp av ett AD-konto kan du som användare logga in på datorer och nätverk med en identitet som nätverket kan autentisera. Alla användare som loggar in i nätverket har sitt eget unika konto och lösenord. Av säkerhetsskäl kan inte flera användare dela på ett konto.

AD-konto för medarbetare

Ett AD-konto för medarbetare skapas per automatik när du som medarbetare läggs upp i personalsystemet. I samband med det genereras en e-post till den anställdes chef med kontouppgifter som ser ut enligt nedan: 

Exempel på e-postmeddelande om nytt AD-konto

Exempel på e-postmeddelande om nytt AD-konto till anställd

Som medarbetare får du sedan dina inloggningsuppgifter till ditt AD-konto från din chef och därigenom inloggning till nätverket, intranät Vinden, Personalingången samt en egen e-postadress.

Dina personuppgifter hämtas direkt från Skatteverket och din e-postadress blir enligt Varbergs kommuns namnstandard och regelverk: fornamn.mellannamn.efternamn@varberg.se

Om du byter namn skapas en ny primär e-postadress. Den gamla e-postadressen ligger kvar som sekundära.

Om du vill ändra din e-postadress måste du kontakt Skatteverket och göra en namnändring.

Byta lösenord på AD-kontot

Du kan själv byta lösenord på ditt AD-konto. Läs mer om hur du byter lösenordlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lathund för nyanställda

I lathunden för nyanställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur du kommer åt olika tjänster i kommunen.

AD-konto för elev

Ett AD-konto för en elev skapas när eleven läggs in och får en klassplacering i Procapita. Det är skoladministratören på respektive skola som lägger in eleverna i Procapita.

Eleven får sedan sitt användarnamn och lösenord från Resurspersonen på skolan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter