varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Användarkonto (AD konto)

Med hjälp av ett AD-konto kan du som användare logga in på datorer och nätverk med en identitet som nätverket kan autentisera. Alla användare som loggar in i nätverket har sitt eget unika konto och lösenord. Av säkerhetsskäl kan inte flera användare dela på ett konto.

AD-konto för medarbetare

Ett AD-konto för medarbetare skapas per automatik när du som medarbetare läggs upp i personalsystemet. I samband med det genereras en e-post till den anställdes chef med kontouppgifter som ser ut enligt nedan: 

Exempel på e-postmeddelande om nytt AD-konto

Exempel på e-postmeddelande om nytt AD-konto till anställd

Som medarbetare får du sedan dina inloggningsuppgifter till ditt AD-konto från din chef och därigenom inloggning till nätverket, intranät Vinden, Personalingången samt en egen e-postadress.

Dina personuppgifter hämtas direkt från Skatteverket och din e-postadress blir enligt Varbergs kommuns namnstandard och regelverk: fornamn.mellannamn.efternamn@varberg.se

Om du byter namn skapas en ny primär e-postadress. Den gamla e-postadressen ligger kvar som sekundära.

Om du vill ändra din e-postadress måste du kontakt Skatteverket och göra en namnändring.

Byta lösenord på AD-kontot

Du kan själv byta lösenord på ditt AD-konto. Läs mer om hur du byter lösenordlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lathund för nyanställda

I lathunden för nyanställdalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om hur du kommer åt olika tjänster i kommunen.

AD-konto för elev

Ett AD-konto för en elev skapas när eleven läggs in och får en klassplacering i Procapita. Det är skoladministratören på respektive skola som lägger in eleverna i Procapita.

Eleven får sedan sitt användarnamn och lösenord från Resurspersonen på skolan.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter