Sök

Digital kompetens och verktyg i förskola och skola

Digital kompetens

Foto: Förskole- och grundskoleförvaltningen

Varje barn och elev ska ges likvärdig möjlighet att under sin förskole- och skolgång utveckla sin digitala kompetens. Med digitala verktyg skapas nya förutsättningar för kreativitet och en ökad variation i undervisningen.

I Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter har digitaliseringen pågått i många år. ”1-till-1-projektet” har tagit Varbergs kommunala grundskolor och gymnasium till en ny och mer likvärdig nivå vad gäller digitala verktyg.

För att skapa likvärdiga förutsättningar för pedagoger, barn och elever att utveckla sin digitala kompetens arbetar barn- och utbildningsförvaltningen övergripande med att:

  • Säkerställa en fungerande digital lärmiljö med Internet, projektionslösningar och skrivare
  • Tillhandahålla personliga digitala verktyg till elever och pedagoger
  • Identifiera utbildningsbehov och genomföra fortbildningar i administrativa system och digitala tjänster
  • Stödja och inspirera pedagogerna i användandet av digitala tjänster i mötet med barn och elever
ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter