varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Modersmålsstöd

Alla barn som går i förskolan och förskoleklass och som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd.

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Modersmålsstöd ges i den dagliga verksamheten i förskolan eller förskolekassen där barnet går. I varje förskola och förskoleklass där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov.

Har du frågor om modersmålsstöd i förskolan är du välkommen att kontakta förskolechefen för ditt barns förskola.

ikon

Kontakta oss

Kontakta förskolan

ikon

Självservice & blanketter