Sök

Modersmålsstöd

Alla barn som går i förskolan och förskoleklass och som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsstöd.

Förskolan och förskoleklassen ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

Modersmålsstöd ges i den dagliga verksamheten i förskolan eller förskolekassen där barnet går. I varje förskola och förskoleklass där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens behov.

Har du frågor om modersmålsstöd i förskolan är du välkommen att kontakta förskolechefen för ditt barns förskola.

ikon

Kontakta oss

Kontakta förskolan

ikon

Självservice & blanketter