Sök

Tilläggsbelopp

Rektor för fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Tilläggsbeloppet kan endast sökas för elever som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje för tilläggsbelopp

Varbergs kommun har en riktlinje för tilläggsbeloppPDF (pdf, 129.6 kB).

Ansök om tilläggsbelopp

Du ansöker om tilläggsbelopp via blankettWord (word, 151.2 kB). Det finns också en instruktion med mer information om hur du fyller i blankettenPDF (pdf, 98.7 kB).

ikon

Kontakta oss

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kontakt via växeln

0340-880 00

bun@varberg.se

Gymnasiechef

Tf. Maria Gustafsson

maria.gustafsson1@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter