varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Gymnasiala studier utomlands

Om du vill förlägga dina gymnasiala studier utomlands kan du ansöka om att få ta med dig din ”skolpeng” för att bekosta dina studier.

För att pröva din rätt att ta med din ”skolpeng” för gymnasiala studier utomlands måste du göra en ansökan. Ansökan ska göras senast fyra månader innan du påbörjar dina studier. Ansökan görs via blankettPDF (pdf, 201.4 kB).

I Riktlinjer gällande rätt till skolpeng vid gymnasiala studier utomlandsPDF (pdf, 56.1 kB) hittar du mer information om vilka kriterier som ska uppfyllas du och den skola du planerat förlägga dina gymnasiala studier vid behöver uppfylla samt hur ansökan mer specifikt går till.

ikon

Kontakta oss

Varberg dirket

ikon

Självservice & blanketter