Sök

Val av skola eller byte av skola

Inför att ditt barn ska börja förskoleklass kommer du som vårdnadshavare att få information om vilken kommunal skola ditt barn erbjuds plats i utifrån bostadsadress. Val av skola kan göras inför att barnet börjar förskoleklass. Om vårdnadshavaren önskar byta skola senare under skolgången hanteras det som byte av skola under pågående skolgång.

Börja förskoleklass 

Hösten året innan ditt barn fyller sex år kommer du som vårdnadshavare att få ett informationsbrev om vilken kommunal skola ditt barn erbjuds förskoleklass i. Den skola som ditt barn tillhör är utifrån det upptagningsområde som skolan har och där barnet bor, har sin folkbokföringsadress.

Val av annan skola än den anvisade

Om du som vårdnadshavare önskar att ditt barn ska gå i en annan kommunal skola än den anvisade har du möjlighet att göra ett önskemål om val av skola. Valet görs på blankett Val av skolaPDF (pdf, 475.5 kB) vilken därefter undertecknas och skickas till Varberg direkt enligt anvisning på blankett.  

Val av kommunal skola i annan kommun, fristående skola i Varbergs kommun eller fristående skola i annan kommun

Om du som vårdnadshavare önskar plats för ditt barn i en kommunal skola i en annan kommun, en fristående skola i Varbergs kommun eller en fristående skola i en annan kommun ansvarar du för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan. Rektor på den önskade skolan beslutar om barnet kan tas emot på skolan. Blanketten Val av skolaPDF (pdf, 475.5 kB) fylls i av vårdnadshavare och undertecknas, vilken därefter skickas till den skola som är aktuell.   

Skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade

När du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Byte av skola under pågående skolgång

Om du flyttar till kommunen eller inom kommunen kommer ditt barn att erbjudas plats i den skola utifrån det upptagningsområde som ni tillhör.

Du kan välja annan skola under ditt barns skolgång. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på önskad skola kvarstår platsen på den skola ditt barn går. Varbergs kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose ditt/ert önskemål.

Om du som vårdnadshavare önskar byta till annan kommunal skola eller fristående skola i Varbergs kommun ansöker du via blankettPDF (pdf, 272.9 kB). Du har även möjlighet att ansöka om en plats för ditt barn i en kommunal skola i en annan kommun eller en fristående skola i en annan kommun, vilket även görs via blankett. Du ansvarar själv för att kontakta och ansöka om plats i den önskade skolan, när det gäller fristående skola och skola i annan kommun. Rektor på den önskade skolan måste fatta beslut gällande din ansökan.

Skolskjuts vid byte av skola under pågående skolgång

När du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör är huvudregeln att ditt barn inte är berättigad till skolskjuts utifrån lagkrav och Varbergs kommuns regler för skolskjuts. Du har i dessa fall möjlighet att ansöka om skolskjuts och utifrån ansökan görs det en individuell prövning.

Kontakta aktuell skola

Har du frågor om val av skola är du välkommen att kontakta den skola du önskar att ditt barn ska gå i.

ikon

Kontakta oss

Kontakta skolan

ikon

Självservice & blanketter