varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Tilläggsbelopp

Rektor för fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Tilläggsbeloppet kan endast sökas för elever som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje för tilläggsbelopp

Varbergs kommun har en riktlinje för tilläggsbelopp.PDF (pdf, 155.1 kB)

Ansök om tilläggsbelopp

Du ansöker om tilläggsbelopp via blankettWord (word, 75.1 kB). Det finns också en instruktion med mer information om hur du fyller i blankettenPDF (pdf, 45.7 kB).

Ansökan om modersmålsundervisning

För fristående grundskola och gymnasieskola finns ytterligare två dokument, Information om ansökan för modersmålsundervisning i fristående grundskola och gymnasieskolaPDF (pdf, 146.9 kB) samt Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.Word (word, 72.5 kB)            

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter