Sök

Vanliga frågor och svar om förändringar av matsedeln i förskolan och skolan 2017

Nedan samlar vi vanliga frågor och svar kring förändringen av matsedeln i skolan och förskolan. Om din fråga inte besvaras är du välkommen att skicka in den. Mer information om hur du går till väga finns längst ner. Sidan kommer löpande att fyllas på med fler frågor och svar.

Vad är beslutat?

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om en omfördelning i budgeten för bland annat skolmat. Nämnden beslutade också att öka andelen klimatsmart mat. Beslutet fattades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december och gäller för 2017.

Barn- och utbildningsförvaltningen beställer skolmaten från serviceförvaltningen. Det är därmed upp till serviceförvaltningen att hitta lösningar för att leverera mat utifrån barn- och utbildningsnämndens beslut. Arbetet sker i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen.

De förändringar som presenterats i olika sammanhang hittills, gäller inledningsvis och utvärderas kontinuerligt.

Varför beslutade barn- och utbildningsnämnden om en omprioritering i budget?

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att ha en budget i balans. Utifrån de medel nämnden tilldelats för kommande verksamhetsår måste vi omfördela våra resurser. Kostnaden för skolmaten är en av de delar i den totala verksamheten som vi fått se över.

Inför 2017 minskades budget för livsmedel med två miljoner kronor inom förskole- och skolverksamheten.

När kommer förändringen att ske?

Förändringen trädde i kraft 1 januari 2017.

Vilka verksamheter omfattas av förändringen?

Kommunens förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasieskolor.

Vad innebär beslutet?

Beslutet påverkar vilka livsmedel som köps in till kommunens kök. Antalet helvegetariska rätter kommer att öka. För närvarande innebär förändringen att vi går från en till två helvegetariska dagar i veckan. Frukt och grönt kommer i större utsträckning anpassas efter säsong. I övrigt sker en översyn i val av råvaror. Förändringen innebär också justeringar av utbud vad det gäller frukost och mellanmål.

Hur genomför ni förändringen?

Barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen kommer framöver att arbeta för ett ökat barn- och elevinflytande i syfte att hitta rätter som barnen och eleverna tycker om.

Vad serveras till frukost på förskolor och fritidshem?

Vid frukosten som serveras på kommunens förskolor och fritidshem serveras exempelvis fil eller yoghurt med flingor/müsli eller gröt. Det kan också vara smörgås med pålägg, exempelvis ost, skinka eller leverpastej. Till frukost kan det också serveras frukt, grönsaker eller bär. Utbudet varierar från dag till dag.

Vad serveras till lunch på förskolor och skolor?

Det är upp till varje kock på tillagningsköket att välja maträtt utifrån en förutbestämd huvudingrediens. Varje vecka serveras det vanligen en färsrätt, två helvegetariska rätter, en fiskrätt samt en rätt baserad på antingen nötkött, korv, kyckling, fläsk eller skinka. Till varje måltid serveras mjölk, grönsaker och knäckebröd.

Vad serveras till mellanmål på förskolor och fritidshem?

Vid mellanmålen som serveras på kommunens förskolor och fritidshem serveras exempelvis fil eller yoghurt med flingor/müsli. Det kan också vara smörgås med pålägg, exempelvis ost, skinka eller leverpastej. Till mellanmålet kan det också serveras frukt, grönsaker eller bär. Utbudet varierar från dag till dag.

Hur kan ni garantera att barnen får en näringsriktig kost?

Vi kan garantera att det serveras en varierad och näringsriktig kost baserat på en fyraveckorsperiod. Kommunen följer Livsmedelsverkets rekommendationer för måltider till barn och unga.

Varifrån kommer maten som serveras i förskolan och skolan?

Servicenämnden har som mål att allt kött och all kyckling som serveras i kommunens verksamheter ska vara ifrån Sverige. De har också målsättningen att 35 procent av alla livsmedel som köps in ska vara ekologiska. Närmare 70 procent av de livsmedel som köptes in under det senaste året har kommit ifrån Sverige.
Kommunen upphandlar livsmedel med stöd av upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav för livsmedel. Allt för att försöka vara så närproducerade och därmed klimatsmarta som möjligt. Men närproducerat är ett vitt begrepp (det är närmare till Danmark, Tyskland och Polen än till Stockholm från Varberg) och lagen om offentlig upphandling (LOU) gör det omöjligt för oss att i upphandlingsunderlagen ange att vi endast vill köpa svenskt eller halländskt.

Vid upphandling ställer vi också hållbarhetskrav och djurskyddskrav som motsvarar svensk djurskyddslag.

Hur säkerställer ni att barnen äter tillräckligt?

Vi kommer bland annat att arbeta med ökat barn- och elevinflytande för att hitta rätter som barnen och eleverna tycker om. Självklart ska bästa möjliga skolmåltider serveras utifrån de nya förutsättningar som gäller. Det är en utmaning att kombinera smak, näring, ekonomi och miljötänk och vi arbetar hela tiden för att lyckas med detta på bästa sätt.

Ska kommunen spara pengar på att barnen äter mindre?

Nej, besparingen är inte beräknad på att barnen ska äta mindre mat under de helvegetariska dagarna.

Hur arbetar ni för att minska matsvinnet?

Vi mäter kontinuerligt hur mycket mat som slängs av eleverna i skolorna och hur mycket mat som blivit över efter exempelvis en lunch. Det sker också muntlig feedback från alla fritidshem och förskolor. Statistiken återkopplas till tillagningsköket. På så vis får kocken veta vad barnen tyckte om varje serverad rätt och kan justera matsedeln därefter.

Eleverna på olika skolor har också fått tävla mot varandra i att slänga så lite mat som möjligt. Genom sådana aktiviteter lyfter vi frågan om matsvinn och ökar deras kunskap om matens påverkan på miljön.

Varför tar ni bort ägg?

Ägg serverades tidigare en gång i veckan som tillbehör vid frukost på en del förskolor och fritidshem. För att klara omfördelningen togs ägget bort som tillägg.

Har det skickats ut ett brev till vårdnadshavarna?

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att gå ut med information till vårdnadshavare i förskolan via Tempus och till vårdnadshavare för elever i skolan via respektive rektor. Det brev som har cirkulerat i sociala medier är riktat till serviceförvaltningens medarbetare i förskole- och skolköken.

Fick du inte svar på din fråga?

Vi kommer löpande att komplettera listan med fler frågor och svar. Om din fråga inte besvarades ovan är du välkommen att skicka din fråga till matladan@varberg.se

ikon

Kontakta oss

Frågor om matsedeln i förskolan och skolan

ikon

Självservice & blanketter