varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Lovskola sommaren 2020

Varbergs kommun erbjuder sommaren 2020 lovskola för elever som går i årskurs 9 och som riskerar att inte bli behöriga till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

Lovskola erbjuds de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.
Lovskolan är frivillig men om vårdnadshavare tackar ja till erbjudandet om lovskola gäller närvaroplikt för eleven.

Centralt erbjuds lovskola i följande ämnen:
• Svenska
• Svenska som andraspråk
• Matematik
• Engelska

Lovskolan bedrivs på Hagaskolan och innebär 50 timmar extra undervisning av behörig lärare.
Ansökan till lovskola görs genom elevens rektor som också beslutar om deltagande.

ikon

Kontakta oss

Självservice & blanketter