varningsikon

2020-04-08

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Lovskola

Varbergs kommun erbjuder lovskola för elever som går i årskurs 8 och 9 och som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan.

Lovskola erbjuds de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E i ett eller flera ämnen och därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan.

Centralt erbjuds lovskola i följande ämnen:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska

De övriga ämnena hanteras på hemskolan.

Lovskolan bedrivs på Hagaskolan och innebär 50 timmar extra undervisning av behörig lärare.

Ansökan till lovskola görs genom elevens rektor som också beslutar om deltagande.

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter