varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Sommaröppna fritidshem 2020

Under sommaren minskar behovet av plats på fritidshem och viss stängning av verksamheten förekommer. Vårdnadshavare som inte har semester då ordinarie verksamhet stänger erbjuds plats i sommaröppet fritidshem.

Under vecka 28–31 (6 juli-31 juli) slås fritidshemmen i Varbergs kommun samman. Omsorg kommer att erbjudas elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar. Sommaröppna fritidshem är de på Lindbergs skola, Göthriks skola och Påskbergsskolan enligt nedan:

Lindbergs skola

Fritidshemmet på Lindbergs skola är öppet för elever på Bläshammar skola, Trönninge skola, Buaskolan, Deromeskolan, Kung Karls skola, Vidhögeskolan och Väröbackaskolan.

Göthriks skola

Fritidshemmet på Göthriks skola är öppet för elever på Bosgårdsskolan, Sibbarps skola, Spannarps skola, Rolfstorps skola, Skällinge skola och Ankarskolan.

Påskbergsskolan

Fritidshemmet på Påskbergsskolan är öppet för elever på Hagaskolan, Bockstensskolan, Furubergsskolan, Mariedalsskolan och Almers skola

Bemanning

De öppna fritidshemmen kommer att bemannas med personal från elevernas ordinarie skolor och fritidshem samt vikarier i den mån det behövs. Vi kommer dock inte kunna garantera att varje elev möter just sin ordinarie personal under sin schemalagda tid.


Om du som vårdnadshavare har frågor kring de sommaröppna fritidshemmen kontakta personal på ditt barns fritidshem eller rektor på skolan.
Mer information kring sommaromsorgen kommer att meddelas via Unikum i början av juni.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter