Sök

Avgifter och regler

Det finns regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I reglerna finns bland annat bestämmelser för vilken avgift du som vårdnadshavare ska betala för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

En avgift tas ut för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Varbergs kommun används maxtaxa. Det innebär att avgiften för plats i förskola och pedagogisk omsorg aldrig kan överskrida ett visst belopp. Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år. Inför 2017 har inkomsttaket höjts.

Beräkna din avgift

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas efter familjens sammanlagda inkomst före skatt/månad (max 45 390 kr), antal barn i familjen som går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och barnets ålder.

Övergången till avgift för barn 3-6 år och skolbarn sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Barn 1-2 år

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

3 %

1362 kr

Barn 2

2 %

908 kr

Barn 3

1 %

454 kr

Barn 4

 

Ingen avgift

 

Barn 3-6 år och skolbarn

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

2 %

908 kr

Barn 2

1 %

454 kr

Barn 3

1 %

454 kr

Barn 4

 

Ingen avgift

 

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Varbergs kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemPDF (pdf, 900.3 kB) som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö och turordning, vistelsetid, hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Regler och avgifter för fristående förskolor

Fristående förskolor använder maxtaxa i enlighet med de kommunala förskolorna. Däremot har de fristående förskolorna egna regler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

ikon

Kontakta oss

Frågor om avgifter och fakturor

Ekonom
Lars Larsson
Tel: 0340-889 96
E-post: lars.larsson@varberg.se ​

Frågor om regler

Administativ handläggare förskola

0340-881 89

forskoleko.forskoleplaceringar@varberg.se


Telefontid

Måndag-fredag 8.00-9.30

ikon

Självservice & blanketter