Sök

Avgifter och regler

Här hittar du som vårdnadshavare information om vilka regler och avgifter som gäller för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun.

En avgift tas ut för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Varbergs kommun används maxtaxa. Det innebär att avgiften för plats i förskola och pedagogisk omsorg aldrig kan överskrida ett visst belopp. Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år. Nedanstående avgifter gäller för 2021.

Beräkna din avgift

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas efter familjens sammanlagda inkomst före skatt/månad (max 50 340 kr), antal barn i familjen som går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och barnets ålder.

Övergången till avgift för barn 3-6 år och skolbarn sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Skriv tabellbeskrivning här

Barn 1-2 år

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

3 %

1510 kr

Barn 2

2 %

1007 kr

Barn 3

1 %

503 kr

Barn 4


Ingen avgift


Skriv tabellbeskrivning här

Barn 3-6 år och skolbarn

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

2 %

1007 kr

Barn 2

1 %

503 kr

Barn 3

1 %

503 kr

Barn 4


Ingen avgift


Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Varbergs kommun har regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Pdf, 323.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 323.6 kB) som är viktiga att känna till för dig som vårdnadshavare. I reglerna kan du bland annat hitta information om rätt till plats, hur du ansöker om plats, kö och turordning, vistelsetid, hur du byter eller säger upp plats samt avgifter.

Regler och avgifter för fristående förskolor

Fristående förskolor använder maxtaxa i enlighet med de kommunala förskolorna. Däremot har de fristående förskolorna egna regler. Kontakta respektive fristående förskola för mer information.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter