varningsikon

2018-05-22 16.24

Uppdatering: Totalt eldningsförbud i Varbergs kommun från och med fredag 20 juli kl 16.00 

Från och med klockan 16.00 fredagen den 20 juli råder det totalt eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Med anledning av väderläget nu, värme och torka, skärps det redan rådande eldningsförbudet. Spridningsrisken vid en eventuell brand är mycket stor.

Läs mer

Sök

Tilläggsbelopp

Förskolechef för fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Tilläggsbeloppet kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje för tilläggsbelopp.PDF (pdf, 155.1 kB)

Du ansöker om tilläggsbelopp via blankettWord (word, 75.7 kB). Det finns också en instruktion med mer information om hur du fyller i blankettenPDF (pdf, 45.7 kB).

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter