varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Tilläggsbelopp

Rektorer för fristående och kommunala verksamheter kan söka ekonomiskt bidrag för barn med omfattande behov av särskilt stöd, så kallat tilläggsbelopp. Ansökan kan inte göras av vårdnadshavare.

Tilläggsbeloppet kan endast sökas för barn som är folkbokförda i Varbergs kommun.

Riktlinje för tilläggsbelopp

Varbergs kommun har en riktlinje för tilläggsbelopp.PDF (pdf, 534.9 kB)

Ansök om tilläggsbelopp fristående verksamhet

Fristående verksamhet ansöker om tilläggsbelopp via blankettWord (word, 74.9 kB). Det finns också en instruktion med mer information om hur du fyller i blankettenPDF (pdf, 383.4 kB).

Ansökan om tilläggsbelopp kommunal verksamhet

Från och med den 13 augusti ansöker kommunala förskolor om tilläggsbelopp i e-tjänsten som finns i Medarbetarwebben.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter