Sök

Samordning vid planeringsdagar och lov

Här finns information om kommande planeringsdagar då de kommunala förskolorna håller stängt, samt de fem veckor under sommaren då viss stängning av verksamheten förekommer.

Förskolan har rätt att stänga ordinarie verksamhet fem dagar om året när personalen deltar i gemensam verksamhetsplanering.
Förskolechef ansvarar för att meddela vårdnadshavare i god tid genom att meddela läsårstider inför läsåret. De barn som behöver ska erbjudas plats i samordnad förskoleverksamhet.

Hötterminen 2020


Onsdag 23 september 2020

Förskolan stängd

Tisdag 1 december 2020

Förskolan stängd


Vårterminen 2021


Torsdag 7 januari 2021

Förskolan stängd

Måndag 15 mars 2021

Förskolan stängd

Torsdag 27 maj 2021

Förskolan stängdSommaröppna förskolor

Under sommaren minskar behovet av plats i förskola och pedagogisk omsorg och viss
stängning av verksamheten förekommer. Vårdnadshavare som inte har semester då
ordinarie verksamhet stänger erbjuds plats i sommaröppen förskola eller pedagogisk
omsorg.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider och omfattar 525 timmar/år förlagda
till 15 timmar/vecka. Barn som går i avgiftsfri allmän förskola är alltså lediga på alla skollov när skoleleverna är lediga. Vårdnadshavare kan avstå från allmän förskola och istället välja pedagogisk omsorg.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

Självservice & blanketter