varningsikon

2020-07-08 07.58

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Samordning vid planeringsdagar och lov

Här finns information om kommande planeringsdagar då de kommunala förskolorna håller stängt, samt de fem veckor under sommaren då viss stängning av verksamheten förekommer.

Förskolan har rätt att stänga ordinarie verksamhet fem dagar om året när personalen deltar i gemensam verksamhetsplanering.
Förskolechef ansvarar för att meddela vårdnadshavare i god tid genom att meddela läsårstider inför läsåret. De barn som behöver ska erbjudas plats i samordnad förskoleverksamhet.


Vårterminen 2020

Tisdag 7 januari 2020

Förskolan stängd


Måndag 23 mars 2020

Förskolan stängd


Måndag 25 maj 2020

Förskolan stängd


Vecka 28-32 2020

Sommaröppen förskola

Höstterminen 2020Onsdag 23 september 2020

Förskolan stängd


Tisdag 1 december 2020

Förskolan stängd

Vårterminen 2021Torsdag 7 januari 2021

Förskolan stängd


Måndag 15 mars 2021

Förskolan stängd


Torsdag 27 maj 2021

Förskolan stängdSommaröppna förskolor

Under sommaren minskar behovet av plats i förskola och pedagogisk omsorg och viss
stängning av verksamheten förekommer. Vårdnadshavare som inte har semester då
ordinarie verksamhet stänger erbjuds plats i sommaröppen förskola eller pedagogisk
omsorg.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola 15 timmar/vecka.

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider och omfattar 525 timmar/år förlagda
till 15 timmar/vecka. Barn som går i avgiftsfri allmän förskola är alltså lediga på alla skollov när skoleleverna är lediga. Vårdnadshavare kan avstå från allmän förskola och istället välja pedagogisk omsorg.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

ikon

Självservice & blanketter