Sök

Öppen förskola - Familjens Hus

Foto: Most Photos

Den öppna förskolan vänder sig till vårdnadshavare och andra vuxna med barn mellan 0 och 6 år. Den öppna förskolan är gratis och du behöver inte anmäla dig i förväg. I Varbergs kommun finns en kommunal öppen förskola, Familjens hus på Håstens torg.

Familjens Hus drivs i samverkan mellan förskole- och grundskoleförvaltningen, socialförvaltningen och Region Halland - BVC på Håstens Vårdcentral. Här finns öppen förskola, föräldrautbildningar och kurser i babymassage och babyrytmik. Nedan hittar du våra öppettider. Vi erbjuder löpande babymassage, musik och rytmik och andra aktiviteter. Föräldrautbildningar för nyblivna förstagångsföräldrar och nyblivna flerbarnsföräldrar hålls av BVC - Håstens Vårdcentral.  Socialsekreterare finns på plats en gång i veckan med möjlighet att svara på frågor.Öppettider Hösten 2019Måndag: Kl. 8:30-12:00 Babymassage och föräldragrupp BVC-Håstens Vårdcentral (anmälan till dessa grupper)

Kl. 13:00-15:30 Babyöppet 0-1 årTisdag: Kl. 8:00-12:00 Föräldrar och barn 0-1 1/2 år.

Kl. 13:00-15:30 Babyrytmik (anmälan)

Onsdag: Kl. 8:00-12:00  Föräldrar och barn 0-6 år. 
Torsdag: Kl. 8:00-12:00 Föräldrar och barn 0-6 år

Kl. 13:00-15:30 Babyöppet 0-1 år.Fredag: Kl. 8:00-12:30 Föräldrar och barn 0-6 år.
 


ikon

Kontakta oss

Familjens Hus

Håstens torg

432 30 Varberg

070 98 22 025

Förskollärare öppen förskola

Agneta Carlstein Abrahamsson


Liselotte Ragnarsson


Medarbetare

Helena Svensson

BVC-sjuksköterska

Lovisa Möller

Lena Henriksson

0340-48 20 08

ikon

Självservice & blanketter