Sök

Avdelning Lyckan

Avdelning Lyckan är en resursavdelning där några av platserna är planerade för barn i behov av särskilt stöd. I nuläget har vi 12 barn i barngruppen och 5 pedagoger med goda kunskaper och erfarenheter av att möta barn i behov av särskilt stöd.

Inkludering, inflytande och delaktighet

Vi har ett inkluderande arbetssätt där alla barn är delaktiga utifrån sin egen förmåga. Vi har ett öppet klimat på Lyckan där alla våra olikheter är berikande. Vi anser att det är viktigt att varje barn ska få så stort inflytande som möjligt och vi använder oss av olika metoder som exempelvis AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) för att möjliggöra det.

 

Lärmiljö/Pedagogisk miljö

Lyckan är en avdelning där vi lägger stort fokus på att erbjuda barnen en varierad miljö där de får möjlighet att lära genom upplevelser och genom att få pröva många olika uttryckssätt. Vi arbetar temainriktat i större och mindre projekt. Språk, kommunikation och motorik är en stor del av vår verksamhet. Vi har morgonjympa varje dag och yoga och massage är återkommande aktiviteter. Fantasi och språk utvecklar kreativitet och oändliga möjligheter och vi vill att varje barn ska utveckla.

Just nu

Nu i vår fortsätter vi att arbeta med tema Nyfikenhet där vi tar vara på barnens intresse och bygger vidare på det. I höstas arbetade vi med projekt bondgården som övergick i projekt cowboys. Nu kommer vi istället fokusera på familjen då vi ser att många av barnen gärna leker med vårt lekkök och leker mamma, pappa barn. Det ska bli spännande att se hur projektet Familjen kommer utvecklas!

I maj kommer vi att arbeta med tema fjäril då våra tistelfjärilslarver kommer. Temat kommer avslutas med en fest då vi släpper ut fjärilarna!

ikon

Kontakta oss

Avdelning Lyckan, Söderlyckans förskola

073-149 90 11

ikon

Självservice & blanketter