Sök

Avdelning Ängen

På avdelningen Ängen är barnen 3-5 år. Just nu finns det 18 barn och 3 pedagoger på avdelningen. 

Lärmiljö/pedagogisk miljö

Miljön ska vara tilltalande och tillgänglig för att skapa utmaningar och upplevelser. Barnen får möjlighet att pröva/utforska olika material och delta i gemensamma aktiviteter och lekar. Detta innebär att lärmiljön både inne och utomhus är föränderlig för på så vis följa barnens intressen och förskolans projekt. Vi bjuder också in barnen till olika motorik- och språklekar samt aktiviteter med naturvetenskaplig inriktning.

Inflytande och delaktighet

Vi stävar efter att möta varje barn utifrån deras förmågor och intressen. Vi vill ta vara på barnens egna tankar för att bli medupptäckare i deras utforskande och lärande/lek. Genom att varje barn får vara sig själv och bli bemött med respekt, kan de utveckla en god självkänsla och förståelse för demokratiska värderingar.

Just nu

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande läsår där vi tillsammans får uppleva många roliga saker. I verksamheten erbjuder vi olika aktiviteter som lek, motorik, dans, bokläsning och skapande i olika former. Barnen vill gärna utforska vår härliga närmiljö och varje vecka går vi på utflykt.

På Ängen sätter vi verksamheten i fokus, vilket betyder att vi medvetet och engagerat samspelar med barnen i deras lekar och lärande. Vi skapar välbefinnande och lärande genom att vara positiva, lekfulla och lyhörda förebilder. Vår övertygelse är att ett sådant ledarskap skapar förutsättningar för en trygg miljö, vilket därigenom också främjar lek, kreativitet och ett lustfyllt lärande.

ikon

Kontakta oss

Avdelning Ängen, Söderlyckans förskola

073-149 90 12

ikon

Självservice & blanketter