Sök

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år till och med  vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass kan ditt barn gå i avgiftsfri allmän förskola.

Vistelsetiden i avgiftsfri allmän förskola omfattar 15 timmar/vecka, 525 timmar om året och följer grundskolans läsårstider. Det innebär att samtliga lov och ledigheter för grundskolan också gäller för den avgiftsfria allmänna förskolan.

För plats i förskola och pedagogisk omsorg utöver de 15 avgiftsfria timmarna/vecka betalas avgift. Om ditt barn har en plats i förskola eller pedagogisk omsorg ändras din avgift automatiskt.

Anmälan om lovomsorg

Har du som vårdnadshavare behov av omsorg över loven måste du göra en anmälan om lovomsorg för barn i allmän förskolaPDF (pdf, 194.2 kB). Anmälan görs senast 4 veckor innan lovet börjar. Anmälan lämnas eller skickas till förskolans områdesexpedition.

Anmälan är bindande, vilket innebär att avgiften ska betalas även om du sedan väljer att inte lämna ditt/dina barn under lovet. 

För lovomsorg betalas avgift. För omsorg på höstlov, sportlov och påsklov betalas avgift för hela veckan. För omsorg på jullov och sommarlov betalas avgift för hela lovet.

Schema för lovomsorg lämnas via Tempus.

Ansök om plats i förskola och pedagogisk omsorg

Om du önskar att ditt barn ska gå i allmän förskola och ditt barn idag inte har plats på en förskola eller pedagogisk omsorg ska du ansöka om plats.

Regler och avgifter

Läs mer om regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

ikon

Kontakta oss

Administrativ handläggare förskola

0340-881 89

forskoleko.forskoleplaceringar@varberg.se


Telefontid

Måndag-fredag 8.00-9.30

ikon

Självservice & blanketter