varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Försäkring

Varbergs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar som är folkbokförda i Varbergs kommun och som går i förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och fritidsverksamhet.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Skadeanmälan görs av vårdnadshavare direkt till Protector.

Åtgärder vid olycka

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Anmäl skadan till Protectors via www.protectorforsakring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Anmäl skada, Person och Kommunolycksfall)

Taxiresa till och från skolan vid olycksfall

Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs ska Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via www.protectorforskring.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller skador@protectorforsakring.se. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor till och från skolan beställas av vårdnadshavare.

ikon

Kontakta oss

Protector försäkring

ikon

Självservice & blanketter