varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Vägen till en hållbar stadsdel

Färgstark blomma som växer ut marken vid Västerport

Med ryggen mot havet..

Hållbarhetsprogrammet uppdateras, en social konsekvensanalys genomförs, byggaktörerna är engagerade i allt från mobilitet till resurshushållning och för att knyta ihop säcken ska Västerports planeringsarbete certifieras enligt certifieringsverktyget Citylab.
Kort sagt: Det är full fart på arbetet som ska göra Västerport till en hållbar stadsdel.

Masthuggskajen har gjort det, Campus Albano i Stockholm och några till. Många fler är på gång, bland annat Västerport i Varberg. Det handlar om att hållbarhetscertifiera en stadsdel med hjälp av Citylab.
-Det är första gången i Varbergs kommun som vi arbetar med hållbarhetsfrågor på det här sättet, säger Jenny Rydén, hållbarhetsansvarig i projektet.

Det finns olika certifieringssystem när det gäller hållbarhet inom samhällsbyggnadssektorn, både i Sverige och internationellt, där man inriktar sig mot olika mål. Ett ganska välkänt exempel är Miljöbyggnad, där till exempel Trönningeskolan var första skolan i Varberg som fick certifieringen ”Miljöbyggnad Guld”.

Första certifieringen för hållbar stadsutveckling

Porträttbild av Jenny Rydén tagen vid Västerport

Jenny Rydén

Citylab är Sveriges första certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Det är framtaget för svenska förhållanden av Sweden Green Building Council* och innehåller fyra certifieringar i olika skeden i stadsbyggnadsprocessen, från planering till förvaltning.

-Vi har ett gediget hållbarhetsprogram för Västerport som är uppbyggt av en stor mängd checklistor som kommunen och byggaktörer tillsammans måste uppfylla. Citylab handlar också om processen framåt och stort fokus ligger på lärande: Hur blir vi bättre? berättar Jenny Rydén.

-När man arbetar enligt Citylab ser man tydligt: ”De här områdena måste vi jobba med för att uppnå en hållbar stadsdel”. Vi får också kunskap om vad vi kan ta med oss till etapp 2 – och vad vi inte ska ta med. Så småningom kan vi också använda kunskapen i andra projekt i kommunen, berättar Jenny, som själv är certifierad Citylab-samordnare – med rätt att leda certifieringsarbetet.

"Blir ett bevis på att vi arbetat rätt"

Att Västerport arbetar enligt Citylab gör att projektet tvingas vara alerta och ”hålla sig på banan” när det gäller hållbarhet, och det är nödvändigt, inte bara för Varberg utan för alla i samhällsbyggnadssektorn: Sveriges långsiktiga klimatmål är att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Idag står samhällsbyggnadssektorn för drygt 20 procent av de svenska utsläppen, en siffra som ökar.
-Sen får man inte glömma att hållbarhet inte ”bara” handlar om den ekologiska aspekten. Lika viktigt är ekonomisk och social hållbarhet. Allt hör ihop och påverkar också varandra.
- En Citylab-certifiering av Västerport blir ett bevis på att kommunen arbetat på rätt sätt både med de nationella hållbarhetsmålen och med FN:s Agenda 2030, säger Jenny Rydén.

Vill du veta mer? Korta fakta finns nedan och här kan du läsa ännu mer om Citylab Länk till annan webbplats..

*Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council (SGBC) är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Den icke vinstdrivande organisationen med över 400 medlemmar driver och utvecklar våra städer och byggnader till att bli mer hållbara. Föreningen är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn.
SGBC:s hemsida

Citylab

Citylab har utvecklats av Sweden Green Building Council i nära samarbete med forskningsprojektet Decode, Kungliga tekniska Högskolan (KTH) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), forskningsprojektet C/O City, forskningsprojektet Södertörnsmodellen och forskningsprojektet Nordic Urban Development. Tusentals personer har involverats via statliga verk, kommuner, byggaktörer, fastighetsägare, arkitektkontor, konsulter, högskolor, med flera.
SGBC:s hemsida

”En stadsdel som är certifierad enligt Citylab lägger grunden för en jämlik och trygg miljö som är tillgänglig för alla. Den har minimal negativ klimat- och miljöpåverkan och kan stå emot klimatförändringar. Stadsdelen är flexibel och kan anpassas för ändrade behov i framtiden.”
SGBC:s hemsida

Hållbarhet: Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Ur visionen för Varberg: Västkustens kreativa mittpunkt.

Tillbaka till startsida nyhetsbrev. Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter