Sök

Skicka in en lovaktivitet

Aktiviteter som skickas in senast den 13 oktober är garanterade en plats i programmet och i marknadsföringen. Därefter fyller vi på den digitala listan löpande. Dock kan vi inte garantera att aktiviteter som inkommer efter deadline kommer med på exempelvis affischer och i utskick.

Lovprogrammet marknadsförs genom bland annat nyheter på kommunens webbplats, pressutskick, affischer, sociala medier och utskick till skolor. Alla arrangörer tar också ett gemensamt ansvar för att marknadsföra lovprogrammet i sina egna kanaler.


För mer information och frågor kontakta:

Sonny Enell
Barnkulturkoordinator

E-post: sonny.enell@varberg.se
Telefon: 076-899 57 11

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontakt

ikon

Självservice & blanketter