varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Det som göms i mark...

Sanering i Västerport, etapp 1

Längst till höger i bilden syns de kraftiga grundmurarna och facken som hittats. Till vänster om mitten skymtar resterna av gammal träspont. Sannolikt var det här turbinerna en gång stod i Yngeredsfors gamla kraftstation.

Saneringen i det gamla färjeläget är i full gång. Arbetet går bra, även om det var lite trögare att gräva veckorna när temperaturen kröp ner under minus tio.

Men det mest anslående handlar inte om själva grävandet. Utan om vad man hittat när man grävt.
Efter inledande undersökningar, i kombination med de gamla ritningar man haft tillgång till i projektet, bedömdes det att det låg en stor betongplatta i marken strax norr om P-huset Briggen.
-Men det var istället kraftiga grundmurar med upp till en meter tjocka väggar och fack. Ett fack var delvis oljefyllt och sannolikt var det här turbinerna i Yngeredsfors kraftstation var placerade, berättar kommunens projektledare Jonas Petersson.

Hemlig kammare

Gammalt kylvattenintag från Yngeredsfors kraftverk

Under ytan är det fyra meter djupt...

Det mest spektakulära fyndet i området är dock den kammare med tillhörande kulvertar som påträffats i anslutning till den första konstruktionen. Här handlar det om en underjordisk vattenfylld bassäng: cirka 5 X 5 meter i omkrets, fylld med 4 meter djupt vatten.
-Vi tror att det kan vara en intagskammare för kylvatten till kraftverket. Själva vattenytan i kammaren ligger i nivå med havsvattnet och grundvattnet, resten av vattenvolymerna ligger alltså
under den nivån, säger Jonas.

Inga förteckningar

Att man inte haft hundraprocentig kunskap om markens innehåll beror helt enkelt på att det fattas en samlad dokumentation.
-Det finns varken fullständiga ritningar eller förteckningar på vad som tagits bort respektive lämnats kvar i marken. Det mesta har vi ändå lyckats inventera, konstaterar Jonas.
- Det är också ganska vanligt att man hittar saker när man gräver i gammal mark, se bara på kammaren man hittade i Brunnsparken. Men de brukar kanske inte vara riktigt så stora som det här!
Nu har dykare gått ner i kammaren för att undersöka hur dess förgreningar och kopplingar hänger ihop.

Under grundvattennivån

Dykare går ner i kammare i etapp 1 Västerport

"Ingen cellskräck, så inga problem", meddelade dykaren.

Grundkonstruktionerna i betong kommer att tas bort under saneringsarbetet. Den vattenfyllda kammaren med tillhörande kulvertsystem får bli kvar till den stora mark- och kajentreprenaden som är nästa stora händelse i området.
- Kulvertledningarna för kylvatten och kamrarna som ingår i detta system ligger under grundvattennivån och har kopplingar till havet. För att riva dessa måste kulvertarna ”proppas”, det vill säga pumpas fria från vatten.
-Eftersom kulvertar och kammare ligger så djupt måste vi sponta, alltså bygga en tillfällig stödkonstuktion, för att kunna arbeta i torrhet, säger Jonas.

Saneringsarbetet beräknas vara klart längre fram i vår.
Tips: Vill ni få en bra överblick över arbetet så ta er till översta planet i P-huset Briggen!

Om Varberg, elektriciteten och Yngeredsfors:

  • Varbergs första offentliga elverk fanns från 1902 i stadshotellets källare. År 1909 såldes det till Yngeredsfors Kraft AB, som startat ett vattenkraftverk i Ätran för att förse textilindustrin i Mölnlycke med el.
  • 1908 hade företaget byggt ett reservkraftverk med 2 000 kW effekt i Varbergs hamn. Det var Sveriges första kraftverk där ångmaskinen ersatts med en ångturbin.
  • Hamnen var ett bra ställe för kraftverk eftersom där fanns obegränsad tillgång till kylvatten och hamnverksamhet och järnvägsspår för säker tillförsel av kol. På 1950-talet övergick man till olja för att driva turbinerna.
  • 1937 bildades Varbergs Elverk och tog över eldistributionen i staden. Elverket höll till i hamnen fram till 1965.
  • Kraftstationen revs på 80-talet och den gamla turbinhallen revs 2002.
    Vill du läsa mer om Varbergs hamns historia?

    Här finns en text av lokalhistorier Gunnar Carlsson som gör dig till expert på området! På sidan finns också fina gamla bilder.

Tillbaka till startsida nyhetsbrevlänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter