varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Rektor, Lindberg skola


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Förskole- och grundskoleförvaltningen har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision 2025 ansvar för att utbilda barn och elever för morgondagens kompetensbehov och stärka deras självförtroende så att de lämnar sin skolgång med de rätta förutsättningarna för att göra val utifrån sina mål och drömmar. Varberg är en stark skolkommun. Den politiska ledningen styr för att uppfylla grunduppdraget att alla barn och elever ska lyckas. Gemensamma strategier för kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap och skicklighet har bidragit till en utveckling av förskolor och skolors kvalitet i utbildningen. Målet är likvärdighet för hållbart lärande där utbildningens kvalitet är likvärdig i hela kommunen och bidrar till en hållbar progression för barns och elevers lärande med välmående och värdegrund som bärande delar. Lindbergs skola är en landsortsnära F-9 skola med tillhörande fritidshem. Skolan har cirka 370 elever. Lindbergs skola ligger nordost om Varbergs centrum.


Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär en placering på Lindbergs skola med ansvar för åk F-3 och fritids. Tillsammans med din rektorskollega, som ansvarar för åk 4-9 på skolan, driver och utvecklar du hela skolans verksamhet. Du samverkar med rektorer och förskolechefer i Team nordväst och deltar även i kommunens rektorsgrupp som ett forum för samsyn och erfarenhetsutbyten. Som rektor för en grundskola i Varbergs kommun - har du verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. - ansvarar du för att innehåll, utveckling och resultat följer nationella och lokala mål- och styrdokument. - verkar du för att utforma en verksamhet där tillitsfulla relationer skapas till medarbetare, elever och vårdnadshavare. - leder du det systematiska kvalitetsarbetet på skolan och ansvarar för att analys och utvecklingen av undervisningen är bärande delar i verksamhetens utveckling och vilar på vetenskaplig grund. - utvecklar du verksamheten mot en hög kvalitet där differentierad undervisning och tillgängliga lärmiljöer ? pedagogiska, sociala och fysiska - bidrar till alla elever får ledning och stimulans för ett lärande där välmående och värdegrund är bärande delar. - skapar du förutsättningar och systematik för ett kollaborativt arbetssätt utifrån barn och elevers behov för lärande. - arbetar du tillsammans med elevhälsan för att genom ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. - organiserar och leder du arbetet för att stödja en undervisning som främjar elevers inre motivation, självkännedom och känsla av sammanhang och säkerställer att demokrati- och värdegrundsuppdraget är en prioriterad del av utbildningen. - organiserar och leder du arbetet för att stärka digitaliseringen som en pedagogisk tillgång.

Kvalifikationer

Vi söker en rektor som är tydlig, närvarande, engagerad och trygg i sitt ledarskap. Du har erfarenhet av verksamhets-, personal- och ekonomiarbete samtidigt som du har god kunskap om pedagogisk verksamhet. Du är van att arbeta i en målstyrd verksamhet med systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling i fokus. Du kan visa självständighet i beslut och ta ansvar i det dagliga arbetet. Du har god samarbetsförmåga och i kommunikation med medarbetare och elever tillvaratar du engagemang och idéer samt skapar en känsla av delaktighet. Du delar skolans värdegrund där inkludering, jämställdhet, och mångfaldsperspektiv är naturliga delar. Du har relevant högskoleutbildning, gärna statlig rektorsutbildning och skolledarerfarenhet. Du ska vara väl förtrogen med skolans styrdokument och regelverk. Vänligen bifoga, via Offentliga Jobb, betyg, examensbevis, bevis från rektorsutbildning och relevant lärarlegitimation.


Övrigt

Om du erbjuds anställning inom Förskole- och grundskoleförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av tillsvidareanställd personal samt att erforderliga beslut fattas. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2020-08-02

Referensnummer: A961131


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform: Individuell lönesättning, ange löneanspråk.

Arbetstid: Heltid100%

Tillträde: Tillträde snarast.


Upplysningar

Johan Berntsson, Verksamhetschef grundskolan

Telefon: 070-770 14 16


Helle Lagerborg, Koordinator

Telefon: 073-400 62 24


Fackliga kontaktpersoner

Skolledarna, Lärarförbundet Tel: 0705-872198, 0340-88557


Lärarförbundet Skolledare Tel: 076-601 18 77


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter