varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Förvaltningschef förskole- och grundskoleförvaltningen


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Med cirka 2 000 medarbetare fördelade på ett 70-tal för- och grundskolor och en budget på ca 1,3 miljarder kronor är förskole- och grundskoleförvaltningen Varbergs kommuns största förvaltning. Förskole- och grundskoleförvaltningen består av verksamhetsområdena förskola, grundskola, särskola samt barn- och elevhälsa. Därtill finns ett centralt kansli. Förskole- och grundskoleförvaltningen har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision ansvar för att utbilda barn och elever för morgondagens kompetenser och stärka deras självförtroende så att de lämnar sin skolgång med de rätta förutsättningarna för att göra val utifrån sina mål och drömmar. Förskole- och grundskoleförvaltningen stödjer förskole- och grundskolenämnden att leda och samordna nämndens verksamheter. I uppdraget ingår bland annat att leda och samordna strategisk planering, uppföljning och bereda beslutsunderlag inom olika områden som ekonomi, personal, lokaler, kommunikation, kvalitet- och utveckling och IT. På förvaltningen finns också stöd i form av specialisttjänster och nämndadministration. Förvaltningschefen arbetar på uppdrag av nämnden och är underställd kommundirektören. Du ingår i kommunens ledningsgrupper för förvaltningschefer samt koncernledning och där förväntas du delta aktivt i den övergripande strategiska utvecklingen av kommunens samlade verksamhet. Förvaltningschefen anställs av kommunstyrelsen.


Arbetsuppgifter

Förskole- och grundskolenämnden har antagit tre prioriterade mål för 2020-2022 skola för alla, motivation för lärande och tillit för förbättring. Vi söker nu en förvaltningschef som i ett nära samarbete med förskole- och grundskolenämnden arbetar fram vår framtida skola där samverkan, nya arbetssätt, kvalitetsarbete, effektivitet och ekonomiska anpassningar blir viktiga hörnstenar. Du har ett helhetsansvar för att i dialog med nämnden ta fram beslutsunderlag, styra, leda och utveckla verksamheten mot de övergripande nämndmålen och i samklang med kommunkoncernens vision och mål. I utvecklingsarbetet ingår även att omvärldsbevaka, samarbeta regionalt och med andra kommuner samt andra samarbetspartners.

Kvalifikationer

Att vara förvaltningschef för vår förskole- och grundskoleförvaltning är ett av kommunens mest utmanande uppdrag. För att möta den utmaningen behöver du ha bred och lång erfarenhet av att leda och utveckla en komplex verksamhet genom andra chefer. Det är viktigt att du har god erfarenhet av hela eller delar av förvaltningens uppdrag och förståelse för dess villkor. Vi förutsätter att du har haft ansvar för en betydande budget och dokumenterad god erfarenhet av att verka som ledare i en politiskt styrd organisation. Du har tidigare framgångsrikt arbetat med verksamhets- och ekonomistyrning och lett förbättrings-och förändringsarbete. Du är en utvecklingsorienterad ledare med helhetssyn och har ett coachande och inkluderande ledarskap med förmåga att såväl delegera som följa upp. Du kan entusiasmera medarbetare och ledningsgrupp i utvecklingsarbete. För att lyckas i rollen behöver du vara tydlig, kommunikativ, pedagogisk och lyhörd samt ha en förmåga att skapa förtroendefulla relationer i och utanför organisationen. Du trivs med att bedriva förbättringsarbete och sträva efter effektiva processer och hög kvalitet. Du har relevant högskoleexamen.


Övrigt

För mer information är du välkommen att kontakta Per Synnes, chefsrekryterare Varbergs kommun. Det går bra att ringa även utanför ordinarie arbetstid och under hela ansökningstiden. Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag!


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2020-08-02

Referensnummer: A961451


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid

Tillträde:


Upplysningar

Per Synnes, chefsrekryterare Varbergs kommun

Telefon: 070-299 15 30


Fackliga kontaktpersoner

Ullf Pellby Tel: 070-267 80 51


Christina Lindeberg Tel: 0708-30 83 46


Ann Brorsson Tel: 0701-54 33 54


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter