varningsikon

2020-08-03 07.52

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Avdelningschef för uppdragsavdelningen


Om arbetsplatsen

I Varbergs kommun är vi cirka 5 000 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens. Vill du växa med oss? Socialnämndens ansvarsområde omfattar omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. All myndighetsutövning och beställning av tjänster är samlad i en gemensam uppdragsavdelning, med ca 220 medarbetare. Uppdragsavdelningen utreder behov, fattar beslut och beställer insatser av kommunens egen regi eller av externa utförare och har det ekonomiska ansvaret i förhållande till socialnämnden. I ansvaret ingår uppföljning på så väl individ som verksamhetsnivå. I avdelningens uppdrag ingår att analysera och belysa framtida behov av nya verksamheter och utveckling av verksamheterna. Avdelningen består av ett antal enheter inriktade mot olika målgrupper: LSS/psykiatri, äldre, försörjning/arbetsmarknad, missbruk samt barn o familj. Avdelningen har också en gemensam stabsfunktion.


Arbetsuppgifter

Du leder en avdelning på ca 220 medarbetare, via i dagsläget åtta direktrapporterande chefer. Ni utgör tillsammans ett kvalificerat och processorienterat ledningsteam. Du rapporterar till kommunens Socialchef och är en viktig länk i förvaltningens ledningsgrupp. Tillsammans leder ni arbetet med utgångspunkt i förvaltningsuppdraget. Du leder avdelningens arbete som ansvarar för: • Utveckla valfrihetssystem • Ansvara för planerings- och beredningsprocessen utifrån behov och volymer • Beställa verksamheter utifrån LOU och LOV • Säkerställa konkurrensneutralitet • Ansvara för att myndighetsutövningen utförs på ett korrekt sätt och att samhällsuppdraget, inom givna ekonomiska ramar, utförs på ett sätt som gör att nyttan för kommuninvånarna optimeras • Säkerställa egenkontroll av kvalitet och verksamhetsprocesser • Ansvara för att de tjänster som uppdragsavdelningen beställer sker i enlighet med avtal eller andra överenskommelser • Följa upp kvalitén som ligger till grund för ersättning

Kvalifikationer

• Högskoleexamen från universitet/högskola inom relevant område samt gärna vidareutbildning inom chefs- och ledarskap • Intresse av att vara ledare, har tidigare varit chef med personalansvar • Erfarenhet av arbete inom socialtjänstområdet och kunskap om beställarperspektiv samt myndighetsperspektiv • Erfarenhet av processledning Du är trygg, beslutsam och tydlig i ditt ledarskap. Du arbetar relations- och nätverksorienterat och har förmåga att leda en stor verksamhet genom att inspirera och leda genom andra chefer. Du är strukturerad och har god strategisk och analytisk förmåga. Du är resultat- och utvecklingsinriktad, har uthållighet och skapar resultat utifrån krav på kvalitet och givna ekonomiska ramar. Du har gott omdöme och integritet och vana att hantera konfliktsituationer.


Övrigt

Varbergs kommun har ett politiskt beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att den anställde har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid. För mer information är du välkommen att kontakta Per Synnes, chefsrekryterare Varbergs kommun. Det går bra att ringa under hela ansökningstiden. Inledande intervjuer är planerade att hållas vecka 32.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2020-07-26

Referensnummer: A962675


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid

Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse


Upplysningar

Per Synnes, HR-strateg chefsförsörjning och rekrytering

Telefon: 070-299 15 30


Fackliga kontaktpersoner

Varberg Direkt Tel:


ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter