Sök

Bidrag, stöd och stipendier inom kulturområdet

Ideella föreningar, studieförbund med flera kan söka föreningsbidrag och stöd i olika former hos kommunen. Varbergs kommun delar också varje år ut stipendier inom området kultur och fritid.

Stöd och/eller bidrag kan ges till kulturaktiviteter, projekt, arrangemang och verksamheter som är offentliga, vänder sig till allmänheten och äger rum i Varbergs kommun.

Det finns fyra olika typer av bidrag

Projektstöd för integrationsfrämjande insatser

Under 2017 kan idéella föreningar söka projektstöd för integrationsfrämjande insatser. Bidraget kan sökas löpande. Kriterier för att söka bidraget återfinns i bidragbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhetPDF (pdf, 763.9 kB) i Varbergs kommun. Ansökan och redovisning görs på särskilda blanketter.
Öppna ansökningsblankett.PDF (pdf, 361.4 kB) 
Öppna redovisningsblankett.PDF (pdf, 349.3 kB)

För att kunna söka föreningsbidrag ska en förening:

  • vara registrerad hos kultur- och fritidsförvaltningen
  • vara godkänd som bidragsberättigad förening (projektstöd för integrationsfrämjande insatser kan alla idéella föreningar söka).  Mer om vad detta innebär kan du läsa i våra bidragsbestämmelser.PDF (pdf, 763.9 kB)

Under respektive flik i menyn kan du läsa mer om vilka regler som gäller för de olika stöden. Du hittar också information om kommunens årliga stipendier. Under rubriken Föreningsliv finns information om bidrag till andra typer av föreningar.

ikon

Kontakta oss

Kulturchef

Ingemar Arnesson

Engelbrektsgatan 7

0733 49 82 50

ingemar.arnesson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter