Sök

Bidrag, stöd och stipendier

Varbergs kommun vill bidra till ett rikt kultur- fritids- och idrottsliv. Som ett led i att möjliggöra detta ger kommunen bidrag och stöd  i olika former och för olika verksamheter.

Det finns tre olika områden att söka stöd för: kultur, idrott/fritid samt ungdomsprojekt. En del av stöden är verksamhetsstöd till föreningslivet medan andra stöd ges till projekt som genomförs under en begränsad tidsperiod. I länkarna hittar du mer information om vilka stöd och bidrag som finns inom respektive område. Kriterierna för att få ett stöd eller bidrag finns i de bidragsbestämmelserPDF (pdf, 763.9 kB) som antas av kommunfullmäktige varje år.

Under 2017 kan idéella föreningar i Varbergs kommun söka projektstöd för integrationsfrämjande insatser. Bidraget kan sökas löpande. Kriterier för att söka bidraget återfinns i bidragbestämmelser för kultur- och fritidsverksamhet i Varbergs kommun.PDF (pdf, 763.9 kB) Ansökan och redovisning görs på särskilda blanketter (se nedan).

ikon

Kontakta oss

ikon

Självservice & blanketter