Sök

Här arbetar vi i gatan

Gator, parker och annan platsmark upplåts till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. Varje ingrepp och åtgärd på allmän platsmark medför dessvärre olägenheter för allmänheten. Vägarbeten är dock en förutsättning för ett fungerande samhälle, för att vatten, avlopp och fjärrvärme ska fungera och för att trafiken ska kunna flyta på över tid.

Här presenterar vi löpande var vi och våra entreprenörer arbetar på kommunens gator.

Karta över större grävarbeten i Varbergs centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aktuella asfalteringsjobb

Aktuella arbeten

Trädlyckevägen mellan Håsten och centrum

Breddning av gång- och cykelväg.
Begränsad framkomlighet
Klart vinter 2017
Mer information om byggprojektet

Köpstadsvägen

Varbergs anläggningsservice byter vatten- och avloppsnät.
Begränsad framkomlighet, vägen är helt avstängd där jobbet pågår. 
Arbetet delas upp i 40 meterslängder.
9 januari - 9 mars 2017

Österleden

Nytt vänstersvängfält vid nytt bostadsområde.
Sänkt hastighet
Klart 20 mars 2017

Lindbergsvägen

Flytt av stengärdsgård i anslutning till nya skolan.
Begränsad framkomlighet
Klart mars 2017
Mer information om bygget av Trönninge skola

Drottninggatan/Bäckgatan

Underhållsarbeten på Rådhuset
1 oktober 2016 - 31 mars 2017

Östra Hamnvägen

Schaktarbete
In- och utfart till återvinningscentralen flyttas.
Klart 28 april

Östra Hamnvägen

Fjärrvärmearbeten
Gång- och cykelbanan flyttas till västra sidan
Ljussignaler dagtid
Olika etapper under 2017. 

ikon

Kontakta oss

Gatuingenjör

Elias Werling

Hamn- och gatuförvaltningen

072-983 90 66

elias.werling@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter