varningsikon

2017-02-27 11.23

Vattenläckan i Tvååker

Just nu ställer en stor vattenläcka i Tvååker/Himle till problem. Bosgårdsskolan är stängd. Även Snickern förskola och Sunnanängens förskola stängs. Allmänheten rekommenderas att koka vatten. Vattenläckan har lokaliserats och nu arbetar man för att kunna begränsa antalet berörda. Information uppdateras löpande.

Läs mer

Sök

Vad kostar hjälpen?

Insatserna är i princip kostnadsfria, men några undantag finns.

Om du till exempel bor i bostad med särskild service för vuxna tas avgifter ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter med mera.

För barn som bor i familjehem eller i bostad med särskild service är föräldrarna skyldiga att bidra till barnets försörjning genom att betala ersättning till kommunen (kallas Föräldrars ersättning till kommunen för placerade barn/ungdomar) 

Mindre kostnader tas även ut vid vistelse på kommunens korttidsboenden, korttidstillsyn samt vid vistelse i stödfamilj. Kostnaderna ska då till exempel täcka mat och fritidsaktiviteter. Vid insatsen ledsagarservice kan du behöva betala till exempel entrébiljetter med mera.

För att få mer information kring insatsernas kostnader vänd dig till en LSS-handläggare.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

Socialförvaltningens kundcenter

0340–883 61

kundcentersoc@varberg.se


Öppettider
Måndag, tisdag, onsdag och fredag 9.00-16.00.
Torsdag 9.00-18.00.

ikon

Självservice & blanketter