varningsikon

2017-02-27 11.23

Vattenläckan i Tvååker

Just nu ställer en stor vattenläcka i Tvååker/Himle till problem. Bosgårdsskolan är stängd. Även Snickern förskola och Sunnanängens förskola stängs. Allmänheten rekommenderas att koka vatten. Vattenläckan har lokaliserats och nu arbetar man för att kunna begränsa antalet berörda. Information uppdateras löpande.

Läs mer

Sök

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet ska underlätta för anhöriga och närstående till dig som har en funktionsnedsättning att kunna utöva egna fritidsaktiviteter, ägna sig åt övriga familjemedlemmar eller uträtta andra sysslor.

Avlösaren kommer till ditt hem och tar hand om dig istället för att din närstående gör det. Avlösarservice skall kunna ges både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Insatsen skall vara tillgänglig alla tider på dygnet. I insatsen avlösarservice ingår även omvårdnad. Omvårdnad innebär att du får det stöd och den hjälp du har behov av och här ingår även att få känna trygghet och säkerhet.

ikon

Kontakta oss

LSS-handläggare

0340-880 00 (kommunens växel)

Fråga efter handläggaren som har hand om ditt område.

ikon

Självservice & blanketter