varningsikon

2017-02-27 11.23

Vattenläckan i Tvååker

Just nu ställer en stor vattenläcka i Tvååker/Himle till problem. Bosgårdsskolan är stängd. Även Snickern förskola och Sunnanängens förskola stängs. Allmänheten rekommenderas att koka vatten. Vattenläckan har lokaliserats och nu arbetar man för att kunna begränsa antalet berörda. Information uppdateras löpande.

Läs mer

Sök

Brandskyddsdokumentation

Enligt lagen om skydd mot olyckor är de flesta verksamheter skyldiga att dokumentera sitt brandskydd och i vissa fall att redovisa det för kommunen.

En dokumentation innebär att man samlar information om sitt brandskydd på en plats, exempelvis i en pärm eller i ett datorbaserat dokument.

  • Beskrivning av brandskyddet till exempel tekniska brandskyddsåtgärder
  • Beskrivning av verksamheten och dess risker
  • Plan för utbildning och övning
  • Brandskyddsregler och aktuella tillstånd t.ex. brandfarlig vara
  • Ansvarsfördelning och brandskyddsorganisation
  • Checklista för brandskyddskontroller
  • Genomförda kontroller av brandskyddet
  • Rutiner för information, uppföljning och revision av dokumentationen


Beroende på riskerna i anläggningen ställs olika krav på dokumentationens omfattning. Räddningstjänsten har utifrån rådet tagit fram tre nivåer på systematiskt brandskyddsarbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (hög, mellan och låg). Nivåerna och kraven som ställs för var och en av dem ska ses som riktlinjer. Avvikelser förekommer i de enskilda fallen.

ikon

Kontakta oss

Räddningstjänsten Väst

010-219 30 00

rvast@rvast.se

ikon

Självservice & blanketter