Sök

Tillgänglighetsguide

Alla ska ha möjlighet att ta del av samhällets utbud, men alla har inte samma förutsättningar att göra det. Syftet med guiden för tillgänglighet i Varberg är att du själv ska kunna avgöra om du kan besöka platsen eller inte. Tillgänglighetsguiden vänder sig både till dig som bor här och till dig som besöker Varberg.

Guiden har tagits fram i samverkan mellan Varbergs kommun, kommunala handikapprådet och Marknad Varberg. I tillgänglighetsguidenPDF (pdf, 1.1 MB) beskrivs tillgängligheten för den som har svårt att röra sig, svårt att se eller svårt att höra. Inventeringen av lokalerna gjordes till största delen under 2011 som ett avgränsat projekt. Ett urval har därför gjorts beträffande geografiskt område och typ av lokal. Området har begränsats till centrum i Varbergs stad, med ett par undantag.

Lokaler som inventerats är:

- Var man kan bo
- Vad man kan göra
- Var man kan handla livsmedel
- Var man kan handla medicin
- Var man kan äta

Fler lokaler kan finnas inom dessa grupper. De som redovisats i guiden är de som inventerats beträffande tillgängligheten.

ikon

Kontakta oss

Utvecklingsledare

Sofia Petersson Samhällsutvecklingskontoret

0340-69 76 34 sofia.petersson@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter