Sök

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll och kallelser

Här hittar du aktuell kallelse till och protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden.

I kallelsen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet. I protokollet kan du läsa hur miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollet med sina bilagor läggs till så snart det är justerat.

Kallelse

Protokoll

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämndsekreterare

Birgit Stalpi

0340-882 67

birgit.stalpi@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter