varningsikon

2017-02-27 11.23

Vattenläckan i Tvååker

Just nu ställer en stor vattenläcka i Tvååker/Himle till problem. Bosgårdsskolan är stängd. Även Snickern förskola och Sunnanängens förskola stängs. Allmänheten rekommenderas att koka vatten. Vattenläckan har lokaliserats och nu arbetar man för att kunna begränsa antalet berörda. Information uppdateras löpande.

Läs mer

Sök

Kultur- och fritidsnämnden

Gruppfoto, politiker i kultur- och fritidsnämnden

Förtoendevalda politiker i kultur- och fritidsnämnden. Foto: Marie Hidvi

Kultur- och fritidsnämnden är en av kommunens tio nämnder och har ansvar för det kommunala kultur- och fritidsutbudet i Varberg. Det innefattar till exempel idrottsanläggningar, konsthallar, ungdomsgårdar och bibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och fem ersättare. Christofer Bergenblock (C) är ordförande och Linda Berggren (S) är vice ordförande.

Vi ansvarar för

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för det kommunala kultur- och fritidsutbudet i Varberg. För genomförandet av nämndens beslut och för den löpande verksamheten har man till sin hjälp kultur- och fritidsförvaltningen.

Övergripande mål och vision

Kultur- och fritidsnämnden har med utgångspunkt i Varbergs kommuns vision och kommunfullmäktiges fyra strategiska målinriktningar antagit följande mål:

  • Vi ska bidra till en ökad miljömedvetenhet och ett förbättrat miljöbeteende hos medborgare och föreningar som är delaktiga i våra verksamheter och anläggningar
  • Vi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för kreativa och kulturella näringar att etablera sig och verka i Varbergs kommun.
  • Vi ska i samverkan med andra nämnder verka för att utveckla en medveten miljögestaltning i hela Varbergs kommu
  • Vi ska genom våra verksamheter bidra till att stärka människors självkänsla i samarbetet med föreningar och andra nämnder

Kultur- och fritidsnämnden har utöver dessa fyra inriktningar tagit fram ett eget mål:

  • Vi ska bidra till att ungdomar och unga vuxna ges förutsättningar för delaktighet och en meningsfull sysselsättning
ikon

Kontakta oss

Kultur- och fritidsnämnden

Norrgatan 25
0340-880 00
0340-885 93
kfn@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter