varningsikon

2017-02-27 13.17

Koka vattnet i Tvååker och Himle efter vattenläcka

Läckan i Tvååker är nu lokaliserad och samtliga kunder utom två hushåll ska ha vattnet tillbaka i sina kranar. Med anledning av läckan rekommenderar vi att dricksvatten som ska användas som livsmedel i Tvååker och Himle ska kokas tills vidare.

Läs mer

Sök

Ökad trafiksäkerhet vid Kunskapsskolan

Hamn- och gatuförvaltningen förbättrar trafiksäkerheten på gatorna kring Kunskapsskolan.

Varför bygger vi?

Kunskapsskolan flyttar in i nya lokaler hösten 2016 och de närliggande gatorna Tingsgatan, Boråsgatan och Bergsgatan behöver därmed bli mer trafiksäkra.

Hur kommer det att bli?

Vi breddar trottoarer och gång- och cykelvägar. Vi anlägger också farthinder och gör åtgärder i korsningar för att öka trafiksäkerheten. Vi förbättrar belysningen i området.

Vad händer nu?

Byggnationen startar i mitten av april och pågår till och med oktober 2016.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Hanna Helin
Biträdande projektledare

Hamn- och gatuförvaltningen

070-810 72 31

hanna.helin@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter