Sök

Särvux

Särvux vänder sig till vuxna med utvecklingsstörning. Du är välkommen att studera på Särvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. För att få studera på Särvux måste du göra en ansökan. Särvux har utbildningar och kurser på grundläggande och på gymnasial nivå. Träningsskolan ingår som en gren inom den grundläggande nivån.

Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i grundsärskolan och i gymnasiesärskolans nationella program. Du kan välja att studera en enda kurs, eller olika kombinationer av kurser.

I Varbergs kommun finns ett kommunalt Särvux. Du ansöker till Särvux genom en särskild blankett som finns att hämta på Komvux reception.

ikon

Kontakta oss

Rektor

Kristina Bäckman

073-384 59 84

kristina.backman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter